Ngọc bổ trợ Quả Cầu Hư Không

Khi chịu sát thương khiến máu bạn xuống còn dưới 30%, nhận một lá chắn hấp thụ 40 - 120 sát thương phép theo cấp (+10% SMPT và +15% SMCK cộng thêm) trong 4 giây

 

Hồi chiêu: 60 giây