Ngọc bổ trợ Cuồng Phong Tích Tụ

Mỗi 10 phút, nhận thêm Sức mạnh Phép thuật hoặc Sức mạnh Công kích, thích ứng

10 phút: +8 SMPT hoặc 5 SMCK

20 phút: +24 SMPT hoặc 14 SMCK

30 phút: +48 SMPT hoặc 29 SMCK

40 phút: +80 SMPT hoặc 48 SMCK

50 phút: +120 SMPT hoặc 72 SMCK

60 phút: +168 SMPT hoặc 101 SMCK