Ngọc bổ trợ Thiêu Rụi

Kỹ năng kế tiếp đốt cháy tướng địch, gây thêm 20 - 60 sát thương phép theo cấp sau 1 giây

Hồi chiêu: 20 giây