Ngọc bổ trợ Nâng Cấp Băng Giá

Đánh thương lên tướng làm chậm kẻ đó trong 2 giây. Làm chậm tăng dần trong suốt thời gian tác dụng. Đòn đánh tầm xa: làm chậm tối đa 30% - 40%. Đòn đánh cận chiến: làm chậm tối đa 45% - 55%.

 

Làm chậm một tướng với trang bị kích hoạt bắn ra một tia đông lạnh qua kẻ đó, làm mặt đất đông cứng trong 5 giây và làm chậm tất cả đơn vị bên trong đi 60%. Hồi chiêu: 7 - 4 giây mỗi đơn vị