Ngọc bổ trợ Tốc Biến Ma Thuật

Tốc Biến khi đang hồi chiêu được thay bằng Tốc Biến Ma Thuật.

Tốc Biến Ma Thuật: Vận sức, sau đó dịch chuyển tức thời đến một địa điểm mới.