Ngọc bổ trợ Giao Hàng Bánh Quy

Nhận được một Bánh Quy miễn phí mỗi 3 phút, cho đến phút 12. Bánh Quy giúp hồi máu. Tiêu thụ bánh quy tăng vĩnh viễn năng lượng tối đa.