Trang bị Dây chuyền hồng ngọc | Hội Quán Cao Thủ

Dây chuyền hồng ngọc

Giá:540

+ 600 Máu tối đa

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile