Ngọc bổ trợ Giáp Cốt

Sau khi chịu sát thương từ tướng địch, ba đòn đánh hoặc phép kế tiếp của kẻ đó lên bạn gây ít đi 20-50 sát thương (ở cấp 1-18)

Thời gian: 3 giây

Hồi chiêu: 45 giây