Ngọc bổ trợ Ngọn Gió Thứ Hai

Sau khi chịu sát thương từ tướng địch, hồi lại 6 + 4% máu đã mất trong vòng 10 giây.