Ngọc bổ trợ Tàn Phá Hủy Diệt

Tích tụ một đòn đánh cực mạnh lên trụ trong vòng 4 giây khi đứng trong bán kính 600 quanh nó. Cú đánh tích tụ gây 125 thêm (+30% máu tối đa) sát thương vật lý.

Hồi chiêu: 45 giây