Ngọc bổ trợ Lá Chắn Thép

Hiệu ứng: khi nhận được một lá chắn mới (máu ảo), đòn đánh kế tiếp của bạn lên tướng gây thêm [4 – 22 (+1,5% máu cộng thêm) (+8,5% giá trị lá chắn)] sát thương thích ứng; đồng thời tăng thêm 10% giá trị khiên hiện tại.

Bạn có 2 giây từ khi nhận được lớp khiên để kích hoạt đòn đánh này trước khi nó biến mất.