Ngọc bổ trợ Thu Thập Hắc Ám

Gây sát thương lên một tướng địch còn dưới 50% máu gây thêm sát thương thích ứng lên nạn nhân và thu thập linh hồn của chúng. Mỗi lần thu thập linh hồn sẽ tăng vĩnh viễn sát thương của Thu Thập Hắc Ám thêm 6. Sát thương: 50-140 (tăng theo cấp) (+6 mỗi linh hồn) (+25% SMCK cộng thêm) (+15% SMPT).

 

Thời gian hồi: 45 giây. Hoàn lại thời gian hồi khi có điểm hạ gục/hỗ trợ.