Ngọc bổ trợ Poro Cảnh Giới

Đi vào bụi cỏ để triệu hồi một chú Poro sau khi vận sức chốc lát. Poro sẽ ở lại đó để cho bạn tầm nhìn cho đến khi bạn triệu hồi một con mới.

Nếu một kẻ địch đi vào bụi cỏ có Poro, kẻ đó sẽ dọa nó chạy mất, khiến Poro Cảnh Giới phải hồi lại trong 3 giây

Vận sức gọi Poro bị ngắt nếu bạn giao tranh với tướng