Ngọc bổ trợ Thu Thập Chiến Tích

Thu thập nhãn cầu khi tham gia hạ gục tướng và phá mắt. Nhận thêm 0.6 Sức mạnh Công kích hoặc 1 Sức mạnh Phép thuật với mỗi nhãn cầu thu được, thích ứng.

Khi thu đủ 20 nhãn cầu, cộng thêm 6 SMCK hoặc 10 SMPT thích ứng.

Thu thập 2 nhãn cầu khi hạ gục tướng, 1 khi hỗ trợ và 1 khi phá mắt