Ngọc bổ trợ Phát Bắn Đơn Giản

Gây sát thương lên tướng đang bị hạn chế di chuyển hoặc hành động gây thêm 12 - 30 sát thương chuẩn (theo cấp)

Hồi chiêu: 4 giây

Kích hoạt với sát thương gây ra sau khi hạn chế