Ngọc bổ trợ Thợ Săn Tham Lam

Hồi máu bằng một phần sát thương các kỹ năng gây ra

Hồi máu: 2.5% + 2.5% mỗi cộng dồn Thợ Săn Tiền Thưởng

Nhận được một cộng dồn Thợ Săn Tiền Thưởng trong lần đầu tiên bạn tham gia hạ gục mỗi tướng địch

Hồi máu giảm còn 1/3 với kỹ năng diện rộng