Ngọc bổ trợ Mắt Thây Ma

Sau khi phá một mắt, một Mắt Thây Ma đồng minh sẽ mọc lên thế chỗ. Ngoài ra, khi mắt của bạn hết thời gian, chúng cũng tái sinh thành Mắt Thây Ma.

Mắt Thây Ma nhìn thấy được, tồn tại 60 - 180 giây, và không tính vào giới hạn mắt