Phép bổ trợ Thiêu đốt

Thiêu đốt tướng địch, gây 70 - 410 sát thương chuẩn (tuỳ cấp độ) trong 5 giây, cho tầm nhìn và giảm hiệu quả hồi máu lên mục tiêu trong thời gian tác dụng