Phép bổ trợ Hồi máu

Hồi 90 - 345 Máu (dựa trên cấp tướng) và tăng 30% Tốc độ Di chuyển trong 1 giây cho bạn và tướng đồng minh được ảnh hưởng. Số máu hồi phục sẽ bị giảm đi một nữa đối với các đơn vị đã chịu ảnh hưởng của phép bổ trợ Hồi máu không lâu trước đó